พลเรือตรีประทีป ตังติสานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและให้ความรู้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ และบุคลภายนอก - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, January 21, 2023

พลเรือตรีประทีป ตังติสานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและให้ความรู้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ และบุคลภายนอก

พลเรือตรีประทีป ตังติสานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและให้ความรู้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ และบุคลภายนอก


ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนมากกว่าอดีตที่ผ่านมา พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้วิถีชีวิตและการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภค รวมไปถึงขาดการออกกำลังกาย ทำให้กลายเป็นผู้สูงอายุที่อายุยืนแต่มีภาวะโรคประจำตัว อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อม จากเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้จัดโครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและให้ความรู้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคัดกรองสุขภาพและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เพื่อนำผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยแพทย์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานอย่างปกติสุขและมีสุขภาพสมบูรณ์ตามควรแก่วัย อีกทั้งตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages