บิ๊กเจี๊ยบต้อนรับนายกประจักษ์และบิ๊กปาน - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, January 31, 2024

บิ๊กเจี๊ยบต้อนรับนายกประจักษ์และบิ๊กปาน

 บิ๊กเจี๊ยบต้อนรับนายกประจักษ์และบิ๊กปานเมื่อวันที่ 31 ม.ค.67 

พลเรือโทสุภชิต นาวีสุรพล

 ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.), 

พลเรือตรีชวเลิศ เลขะวัฒนะ 

รองผอ.สง.ปรมน.ทร. และ นาวาเอกสยาม ลายสาร รอง ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทร. ให้การต้อนรับ คณะสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ นำโดย 

นายประจักษ์ ภมรพล นายกสมาคมฯ, 

พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม รองประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ และ พลตรี อำนาจ จันทรนิมะ ที่ปรึกษาพิเศษ  เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการประสานความร่วมมือ 

บูรณาการ และหาแนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพร้อมสนับสนุนในภารกิจด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

   ทั้งนี้สมาคม กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตรนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 75 ระหว่าง 23 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2567

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages