สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, January 15, 2024

สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

 สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

ครั้งที่ 1/2567

       พล.ต.เสริม  ภู่หิรัญ นายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/ 2567 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อต้านฯ ได้แก่ พล.ท.ชุมพร  อินทร์ทองน้อย อุปนายกคนที่ 1,

 คุณ เอนก  สีเขียวสด, 

คุณ ปรารภ  ภู่กลมกล่อม 

ที่ปรึกษาสมาคมฯ 

พร้อมด้วย 

พล.ร.อ.เชษฐา  ใจเปี่ยม, นางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกุล, 

นายสราวุธ  สุขประเสริฐ, นางจิราภรณ์  สุขประเสริฐ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำนวยทิพย์ ห้องประชุมสมาคมต่อต้านฯ รวมทั้งเชิญสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวและประชาสัมพันธ์ที่พักผู้ป่วยโรคมะเร็ง ของสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ณ ถนนจรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567


     โดย พล.ต.เสริม ภู่หิรัญ นายกสมาคมต่อต้านฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้

     สำหรับเนื้อหาการประชุม ที่สำคัญได้แก่

การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages