งานวิจัย ชูไอเดีย " จากหิ้งสู่ห้าง และการพัฒนาสังคม" - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 22, 2023

งานวิจัย ชูไอเดีย " จากหิ้งสู่ห้าง และการพัฒนาสังคม"

บริษัทคิงส์ เฟาน์เทร่น โดย นายวิศรุต ปัญญาประดิษฐโชค ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ นายสิทธิชัย ศิริกุล ตําแหน่ง

กรรมการบริหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (.MOU) เพื่อร่วมสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน โดยใช้นวัตกรรมใหม่เพิ่มเครือข่ายธุรกิจ พัฒนาสังคม

งานวิจัย ชูไอเดีย " จากหิ้งสู่ห้าง และการพัฒนาสังคม"


โดยได้พันธมิตรจากผลงานวิจัย รศ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการ "ผลิตภัณฑ์สารสกัดไข่น้ำเพื่อเสริมโปรตีนและกรดไขมันโอเมกา" ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้รับการส่งต่อจากห้องปฏิบัติการสู่เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้เกษตรกร
บริษัทคิงส์ เฟาน์เทรน จำกัด ร่วมกับบริษัท เดอะพอสสิ เบิ้ล จำกัด และวิสหากิจชุมชนแปลงนาสะอาด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยจากพืชสมุนไพรร่วมกับเกษตรชุมชน ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจที่เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
โดยจัดขึ้นที่ห้อง The brick ชั้น 1 ตึก C อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages