โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, February 5, 2023

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยนก และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ มีการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชน โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้ารับการตรวจรักษา จำนวน 78 ราย และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จำนวน 129 ราย การเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 45-55 ปี ส่วนใหญ่พบโรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกองทัพเรือเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 100 ปีวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ การมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ การให้บริการตัดผม การให้บริการซ่อมรถจักรยานยนตร์ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยประชาชนที่ประสบภัยหนาวและมีฐานะยากจน ในพื้นที่บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ 7 ตำบลเวียง, บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 ตำบลบ้านแซว, บ้านสบกก หมู่ 7 ตำบลบ้านแซว, บ้านสบคำ หมู่ 5 ตำบลเวียง, บ้านสันธาตุ หมู่ 4 ตำบลโยนก, บ้านสันธาตุ หมู่ 9 ตำบลโยนก อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันธาตุ โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง โรงเรียนโยนกวิทยา และโรงเรียนบ้านดอยจัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages