สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยมี ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดี พร้อม นายกสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ แถลงเตรียมจัดงาน "วันรวมใจพ่อ" ครั้งที่ ๑๕ - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, February 2, 2024

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยมี ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดี พร้อม นายกสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ แถลงเตรียมจัดงาน "วันรวมใจพ่อ" ครั้งที่ ๑๕

 สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยมี ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดี พร้อม นายกสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ แถลงเตรียมจัดงาน "วันรวมใจพ่อ" ครั้งที่ ๑๕


เพื่อแสดงความยินดีกับ พ่อตัวอย่างแห่งชาติที่ได้รับเกียรติบัตรประจำปี ๒๕๖๖ และมอบรางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า" ประจำปี ๒๕๖๖

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของผู้ที่ได้รับพระราชทานเป็นพ่อ ตัวอย่างแห่งชาติ ที่มีความรู้สึกตรงกันว่า การที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาตินั้นนอกจากเกียรติที่ได้รับแล้ว น่าจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละคนมาร่วมกันทำประโยชน์ต่อประเทศชาติได้บ้าง และยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการช่วยเติมเต็มความรู้ให้การใช้ชีวิตในบั้นปลายมีคุณภาพ ซึ่งพ่อตัวอย่างแห่งชาติส่วนใหญ่จะมีอายุสูงวัย จะได้มีสังคมใหม่ที่ดี สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้ทำการจัดงานวันรวมใจพ่อขึ้นครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๒ งดไป ๑ ปี

เมื่อปี ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-๑๙

ปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่๑๕ โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

การจัดงาน "วันรวมใจพ่อ" มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. ให้พ่อตัวอย่างฯ และครอบครัว ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

๒. แสดงความยินดีแก่พ่อตัวอย่างฯ รุ่นใหม่ และต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ

๓. ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่าประจำปี ที่ได้ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอันเป็นที่ประจักษ์

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างผู้ทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖ มี ๒ ท่าน

ภาคราชการ ๑ ท่าน ได้แก่ นายกล้านรงค์ จันทิก

ภาคเอกชน ๑ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages