นาวาเอกสุเชษฐ ตรรกธาดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการแพทย์ - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 22, 2024

นาวาเอกสุเชษฐ ตรรกธาดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการแพทย์

 นาวาเอกสุเชษฐ ตรรกธาดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 66 เรื่อง ภารกิจแพทย์ทหารในงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ : แนวโน้มปัจจุบันและทิศทางในอนาคต (Military Medicine for HADR : Current Trends and Future Direction) ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                              


สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหารให้แก่บุคคลตัวอย่างของแพทย์ทหาร ตำรวจ ผู้รับรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 7 ปี 2566 

ในคุณงามความดี บุคลากรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

➡️ สาขาการแพทย์ทหาร 

1. นาวาเอกสรรพสิทธิ์  สงกุมาร (แพทย์) ท่านเป็นแบบอย่างในภารกิจที่เป็นไปไม่ได้กรณีช่วยชีวิตทีมหมูป่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยแพทย์หญิงประไพศรี สงกุมาร   มารดา เป็นผู้รับมอบ

2. นาวาตรีคุณากร จริยศ นายทหารพยาบาล ท่านเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและเสียสละอุทิศชีวิต เพื่อช่วยเพื่อนทหารกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยนาง เอื้อมพร จริยศ  มารดา เป็นผู้รับมอบ 


➡️ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.ขอสดุดีในคุณงามความดีของ นาวาเอกสรรพสิทธิ์ สงกุมาร แพทย์ ที่ท่านมีความเป็นทหารที่เป็นแพทย์มากกว่าแพทย์ที่เป็นทหาร และนาวาตรีคุณากร จริยศ(หมอแชมป์) นับเป็นทหารเรือเหล่าแพทย์ที่เปี่ยมด้วยคุณาประโยชน์ต่อการแพทย์แห่งกองทัพและประเทศชาติและในฐานะปูชนียบุคคลสืบต่อไป เมื่อ 21 ก.พ.67

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages