ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 10, 2022

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.


👍🏻 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในวันลอยกระทง โดยมี น.อ.หญิง กมลพรรณ แย้มบุบผา ผช.ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ผู้สูงอายุและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ บริเวณชายหาด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อ 8 พ.ย. 65 เวลา 1700-1800

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages