ด้วยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยนาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา ผอ.กองนาวิกเวชกิจ และคณะทำงานฯ - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 16, 2022

ด้วยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยนาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา ผอ.กองนาวิกเวชกิจ และคณะทำงานฯด้วยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยนาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา ผอ.กองนาวิกเวชกิจ และคณะทำงานฯ
ได้เข้าพบคณะผู้บริหารของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เพื่อสร้างเครือข่าย ด้านการแพทย์ ในการอบรมให้ความรู้ การดูแลผู้ป่วยเจ็บ และผู้ประสบภัยทางน้ำ อีกทั้งระบบส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้การเข้าถึงบริการของประชาชนได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้รับบริการ อย่างทันท่วงที มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีในการร่วมมือกันสำหรับกิจสาธารณกุศล ระหว่างภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages