พล.ร.ต. กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 7, 2022

พล.ร.ต. กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๑๕ ณ ห้องประชุม War room อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ พล.ร.ต. กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ที่ปรึกษา และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี ๑ พร้อมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะฯประจำปี ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเพิ่มพูนทักษะแพทย์เครือข่ายที่๑๕ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งดำเนินตรวจประเมินในรูปแบบ Online โดยระบบ Zoom Cloud Meeting หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว

1. สามารถประมวลความรู้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และโรคหรือภาวะที่พบบ่อยตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีทักษะดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม มีคุณภาพในลักษณะของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

2. สามารถทำหัตถการที่จำเป็น และใช้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถเขียนบันทึกทางการแพทย์ได้

5. มีจริยธรรมของวิชาชีพ

6. สามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

สรุปการประเมินจากแพทยสภา
1.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีการปฐมนิเทศ 2 สัปดาห์ ครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นและสำคัญ ACLS provider

2.มีการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์ทุกกลุ่มงาน

3.มีระบบแพทย์พี่เลี้ยง , staff รับ consult ได้ไม่ยาก

4.จากสถานการณ์โควิด แพทย์จบใหม่จากการประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากกว่ารพ.อื่นNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages