พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บริหารรพ.ฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 22, 2022

พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บริหารรพ.ฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บริหารรพ.ฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


ฝ่ายบริหาร , ฝ่ายบริการสุขภาพ. ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายการพยาบาลรับการตรวจประเมินและสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ [สมพ.] ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ ม. บูรพา ขอรับการตรวจประเมิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นโรงพยาบาลหลักเพิ่มในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก โดยตัวแทนผู้ทําการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน ได้แก่รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ , รศ.นพ. สุรพล วีระศิริ, พญ.พิมพ์เพชร

สุขุมาลย์ไพบูลย์ คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) (Institute for Medical Education Accreditation: IMEAc) ได้รับการรับรองจาก World Federation for Medical Education (WFME) ให้เป็นสถาบันที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศไทยด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล ยกระดับมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก ส่งผลให้สถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย ที่ได้รับการบรรจุชื่ออยู่ใน World Directory of Medical School จะได้รับการระบุว่าเป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สมพ. และบัณฑิตแพทย์จะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

ทั้งนี้การตรวจประเมินและขอสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาล หน่วยกองบังคับการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน อาจารย์กลุ่มภาควิชา การติดตามผล กิจการนักศึกษา สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน ตรวจเยี่ยมสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องฝึกทักษะ จะประกาศการพิจารณาผลการประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 2566.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages