การจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "เทิดพระเกียรติ 'เสด็จเตี่ย' ด้วยศรัทธา ร่วมขับขานก้องสมุทราเพลงพระนิพนธ์” ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 28, 2022

การจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "เทิดพระเกียรติ 'เสด็จเตี่ย' ด้วยศรัทธา ร่วมขับขานก้องสมุทราเพลงพระนิพนธ์” ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕การจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "เทิดพระเกียรติ 'เสด็จเตี่ย' ด้วยศรัทธา ร่วมขับขานก้องสมุทราเพลงพระนิพนธ์” ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ นับเป็นการเริ่มกิจกรรมนำเข้าสู่ ๑๐๐ ปี สิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยเป็นการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ฯ จำนวน ๓ เพลง คือ เพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า (เกิดมาทั้งที) และเพลงดอกประดู่ (หะเบสสมอ) ของกำลังพลกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกันในเวลา ๐๙.๑๙ น. โดยใช้เสียงนำจากวิทยุเสียงทหารเรือ (คลื่นความถี่ในเครือสถานีวิทยุของ สทร. ทั้ง AM และ FM) โดยจัดกำหนดพื้นที่ดังนี้

๑. พื้นที่หลัก

- ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขาแหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ จว.ชลบุรี จัดกำลังพลร่วมร้องเพลงฯ บริเวณทางขึ้นเขา และยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งจะเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ร่วมร้องเพลงฯ บนยอดเขาบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยจัดให้มีเรือรบในราชนาวีเข้าร่วมเดินเรือผ่านพร้อมยิงปืนถวาย และวางตัวในทะเลบริเวณหน้าเขาแหลมปู่เจ้า

๒. พื้นที่รอง

- ศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี จว.ชุมพร โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการ จว.ชุมพร ผู้บังคัญบัญชาชั้นสูงของกองทัพเรือ กำลังพลจากทัพเรือภาคที่ ๑ ข้าราชการในพื้นที่ ประชาชน จว.ชุมพร มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี ตลดจนผู้ที่เคารพศรัทธาที่อาจเดินทางมาจากนอกพื้นที่ เข้าร่วมร้องเพลง

- บริเวณศาล และพระอนุสาวรีย์ ในที่ตั้งของกองทัพเรือ และที่กองทัพเรือรับผิดชอบ หรือที่ตั้งที่มีหน่วยราชการดูแล (โดยจะพิจารณากำหนดในรายละเอียดของที่ตั้งต่อไป) โดยจัดกำลังพลกองทัพเรือ และเชิญข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

๓. พื้นที่นอกกองทัพเรือ

- บริเวณศาล และพระอนุสาวรีย์ ในพื้นที่ที่มีมูลนิธิ ชมรม ท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชนดูแล และเป็นเป็นที่ที่ประชาชนเดินทางมาเคารพบูชา เป็นที่ตั้งที่สามารถดำเนินการจััดให้มีการร่วมร้องเพลงในวัน และเวลาดังกล่าวได้ โดยมีผู้ประสานงานที่ชัดเจน ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะรวบรวมข้อมูลที่ตั้ง และจัดให้มีผู้ประสานงานโดยตรงต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล ประสานให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด (ศรชล.จังหวัด) พิจารณาจัดในสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางและเหมาะสม (รายละเอียดสถานที่จะได้นำเสนอต่อไป)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages