TK รับรางวัล Investors’ Choice Award ปี 2565 ต่อเนื่อง 15 ปี ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 22, 2022

TK รับรางวัล Investors’ Choice Award ปี 2565 ต่อเนื่อง 15 ปี ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลTK รับรางวัล Investors’ Choice Award ปี 2565 ต่อเนื่อง 15 ปี

ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ล่าสุดคว้ารางวัล Investors’ Choice Award ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ประเภทการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วย 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่อง 15 ปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้ TK เป็น 1 ใน 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจากจำนวนบริษัทจดทะเบียนกว่า 857 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่าล่าสุดได้รับรางวัล Investors' Choice Award ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ประเภทการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็น “องค์กรตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายบุคคล” ทำหน้าที่พัฒนานักลงทุนรายบุคคลผ่านโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” อันมีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทย
“TK เป็น 1 ใน 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนกว่า 857 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ทั้งยังเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ TK ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย TK ได้รับคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่อง 15 ปี จากเกณฑ์ในการสอบทาน/ประเมินที่เน้น 2 เรื่องหลัก คือ การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น 2 ใน 5 ข้อ ของการนำไปประเมินระดับคะแนนธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย” นางสาวปฐมากล่าว
ทั้งนี้ TK ตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการจัดการและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญทั้งด้านการเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม จึงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังจัดทำเอกสารข้อมูลก่อนการประชุมส่งไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเริ่มการประชุม พร้อมจัดทำสรุปรายงานการประชุมตามวาระสำคัญ อาทิ ผลการลงคะแนนเสียง การอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดครบถ้วน และพร้อมที่จะรักษามาตรฐานควบคู่กับการพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น” นางสาวปฐมา กล่าวสรุป

###
เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,600 คน มีสาขาบริการรวม 73 สาขา มีบริษัทลูกในประเทศ 4 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages