พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผอ.รพฯฝ่ายบริการสุขภาพ และน.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รองผอ.รพฯฝ่ายสนับสนุน - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 9, 2022

พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผอ.รพฯฝ่ายบริการสุขภาพ และน.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รองผอ.รพฯฝ่ายสนับสนุนวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผอ.รพฯฝ่ายบริการสุขภาพ และน.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รองผอ.รพฯฝ่ายสนับสนุนเป็นประธานพิธีทำบุญ ให้เกิดเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ณ สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯเดิม ชั้น ๓ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ตามกำหนดคณะกรรมการขอเข้าตรวจประเมิน ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

​ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการงานแพทยศาสตรศึกษา หลักสูตรต่างๆ อาทิ โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โครงการแพทย์ฝึกหัดต่างประเทศ นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (Extern) แพทย์ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาแพทย์ในประเทศ /นักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ (Extern) และแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ (Elective) ให้สอดคล้องกับมติหรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย และตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติของแพทยสภา.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages