เตรียมตัวดี ทีมแข็งแกร่ง เหมือนเดินเข้าเส้นชัย - MindFlush News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 16, 2022

เตรียมตัวดี ทีมแข็งแกร่ง เหมือนเดินเข้าเส้นชัย

 

เตรียมตัวดี ทีมแข็งแกร่ง เหมือนเดินเข้าเส้นชัย
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เวลา 1330-1530 น. ณ ห้องประชุม War Room อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค

น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ [สมพ.] ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ ม. บูรพา ขอรับการตรวจประเมิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นโรงพยาบาลหลักเพิ่มในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2656

ในการตรวจประเมินจาก สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ [สมพ.] จะขอเข้าตรวจประเมินและขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน การติดตามผล กิจการนักศึกษา สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน ตรวจเยี่ยมสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องฝึกทักษะ เพื่อให้การประเมินผลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย ในการนี้ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษา จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมตามวันเวลาดังกล่าว
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages